Zakładając konto na tej PLATORMIE będziesz mógł uczestniczyć w szkoleniach BHP swojego pracodawcy, ale także masz możliwość dodawania swoich szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia!

Ta PLATFORMA Ci to umożliwi!